§ 10. - Wzorowy regulamin funkcjonowania rady zakładowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.
§  10.
O zwołaniu ogólnego zebrania zawiadamia się pracowników najpóźniej na 3 dni przed terminem.

Rada zakładowa może uchwałą powziętą większością 2/3 głosów zwołać w wypadku nagłym, ogólne zebranie bez zachowania tego terminu.