§ 2. - Wzór znaku jakości artykułów rolno-spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.170.1794

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.