§ 1. - Wzór znaku jakości artykułów rolno-spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.170.1794

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2004 r.
§  1.
1.
Ustala się znak jakości artykułów rolno-spożywczych, który składa się z dwóch zachodzących na siebie owali oraz znajdującego się poniżej napisu "Poznaj Dobrą Żywność" rozłożonego na okręgu. Wnętrze górnego owalu jest w kolorze białym, a jego obramowanie oraz dolny owal i napis "Poznaj Dobrą Żywność" są w kolorze czerwonym, składającym się w równych częściach z barwników MAGENTA i YELLOW.
2.
Dopuszcza się:
1)
stosowanie znaku na ciemnym tle z napisem w kolorze białym;
2)
używanie znaku z napisem w języku angielskim - TRY FINE FOOD.
3.
Wzór znaku jakości artykułów rolno-spożywczych jest określony w załączniku do rozporządzenia.