Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.186.1252

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 2010 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.