Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.896

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  1.  Określa się:
1) wzór zgody przewozowej, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) wzór uprzedniej zgody przewozowej, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.