§ 3. - Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. - Dz.U.2022.374 - OpenLEX

§ 3. - Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.374

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2022 r.
§  3. 
Do wyczerpania zapasów wydrukowanych formularzy mogą być stosowane wnioski o wypłatę dodatku osłonowego według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych po ich skorygowaniu w celu dostosowania do art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.