§ 1. - Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. - Dz.U.2022.374 - OpenLEX

§ 1. - Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.374

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2022 r.
§  1. 
Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.