§ 3. - Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. - Dz.U.2018.593 t.j. - OpenLEX

§ 3. - Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.593 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2018 r.
§  3. 
Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.