§ 1. - Wzór wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzór wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.680

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 kwietnia 2019 r.
§  1. 
Wzór wniosku o:
1)
umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie dla cudzoziemców jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.