§ 1. - Wzór wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.166

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2012 r.
§  1.
Rozporządzenie określa wzór wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), zwanym dalej "rejestrem EMAS".