§ 7. - Wzór wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartość planu tego działania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.181.1878

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.
§  7.
W przypadku realizacji pakietu ochrona gleb i wód, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
planowane uprawy wsiewek poplonowych i międzyplonów w okresie realizacji programu rolno-środowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 12 do rozporządzenia.