§ 4. - Wzór wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartość planu tego działania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.181.1878

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.
§  4.
W przypadku realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
planowane zmianowanie roślin uprawnych w okresie realizacji programu rolno-środowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia;
3)
łączną produkcję azotu w gospodarstwie rolnym, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia;
4)
planowane zagospodarowanie nawozów naturalnych i organicznych w okresie realizacji programu rolno-środowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 10 do rozporządzenia;
5)
informacje dotyczące zbilansowania produkcji zwierzęcej z produkcją roślinną - w przypadku ubiegania się o płatność rolno-środowiskową w wysokości 120 % stawki podstawowej z tytułu prowadzenia w gospodarstwie rolnym produkcji zwierzęcej zbilansowanej z produkcją roślinną.