§ 1. - Wzór upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.111.1172

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2004 r.
§  1.
Określa się wzór upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających u przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.