§ 2. - Wzór statutu spółki rybackiej jeziorowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.98.840

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1932 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.