§ 4. - Wzór sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.81.683

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2009 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.