§ 1. - Wzór protokołu obowiązkowej kontroli. - Dz.U.2021.1719 - OpenLEX

§ 1. - Wzór protokołu obowiązkowej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1719

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r.
§  1. 
Określa się wzór protokołu obowiązkowej kontroli, stanowiący załącznik do rozporządzenia.