§ 2. - Wzór protokołu obowiązkowej kontroli. - Dz.U.2003.132.1231 - OpenLEX

§ 2. - Wzór protokołu obowiązkowej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.132.1231

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2003 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.