§ 2. - Wzór poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzór odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.18.165

Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 2001 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.