§ 1. - Wzór poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzór odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.18.165

Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 2001 r.
§  1.
Ustala się wzory:
1)
poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) 1
odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa:
a)
wydawanej przez pełnomocnika ochrony, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b)
wydawanej przez służby ochrony państwa albo podmioty przeprowadzające samodzielne postępowania sprawdzające, na podstawie art. 30 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 lipca 2001 r. (Dz.U.01.80.869) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 sierpnia 2001 r.