§ 1. - Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2299

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2023 r.
§  1.  2
 Rozporządzenie określa wzór oświadczenia składanego przez odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2022 r. (Dz.U.2023.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2023 r.