§ 18. - [Zniszczenie zwróconej karty parkingowej] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  18.  [Zniszczenie zwróconej karty parkingowej]
1. 
Przewodniczący zespołu dokonuje zniszczenia zwróconej karty parkingowej, w sposób uniemożliwiający odczytanie informacji o jej posiadaczu.
2. 
Informacje o numerze karty parkingowej oraz o dacie jej zniszczenia przewodniczący zespołu wprowadza niezwłocznie do systemu.