§ 17. - [Wprowadzenie do systemu informacji o zwróconej karcie parkingowej] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  17.  [Wprowadzenie do systemu informacji o zwróconej karcie parkingowej]
Przewodniczący zespołu, któremu dokonano zwrotu karty parkingowej, wprowadza niezwłocznie do systemu informacje dotyczące numeru karty oraz daty jej otrzymania.