§ 16. - [Numer karty parkingowej wydanej placówce] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  16.  [Numer karty parkingowej wydanej placówce]
1. 
Kartom parkingowym dla placówek nadawane są w systemie numery.
2. 
Numer karty parkingowej wydanej placówce składa się maksymalnie z czternastu znaków, w tym z jednej cyfry w przedziale od 0 do 9 oraz z następującego po niej maksymalnie ośmioznakowego numeru rejestracyjnego pojazdu placówki, oddzielonego ukośnikiem prawym od czterocyfrowego numeru, oznaczającego kod powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego przewodniczący wydał kartę parkingową.