§ 15. - [Numer karty parkingowej wydanej osobie niepełnosprawnej] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  15.  [Numer karty parkingowej wydanej osobie niepełnosprawnej]
1. 
Kartom parkingowym dla osób niepełnosprawnych nadawane są w systemie kolejno następujące po sobie numery.
2. 
Numer karty parkingowej wydanej osobie niepełnosprawnej składa się z dziewięciocyfrowego indywidualnego numeru nadanego kolejnej karcie parkingowej, oddzielonego ukośnikiem prawym od czterocyfrowego numeru, oznaczającego kod powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego przewodniczący wydał kartę parkingową.