§ 14. - [Wzór karty parkingowej dla placówek] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  14.  [Wzór karty parkingowej dla placówek]
Wzór karty parkingowej dla placówek określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.