§ 13. - [Wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  13.  [Wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych]
Wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.