§ 12. - [Informacje wprowadzane do systemu] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  12.  [Informacje wprowadzane do systemu]
Informacje dotyczące:
1)
daty otrzymania wniosku przez przewodniczącego zespołu,
2)
pozostawienia wniosku bez rozpoznania,
3)
niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej,
4)
daty wydania karty parkingowej

- przewodniczący zespołu wprowadza niezwłocznie do systemu.