§ 11. - [Odbiór karty parkingowej wydanej dla placówki] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  11.  [Odbiór karty parkingowej wydanej dla placówki]
1. 
Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.
2. 
Osoba, o której mowa w ust. 1, potwierdza odbiór karty parkingowej. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.