Wzór legitymacji służbowej i wzory umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.344

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk

Na podstawie art. 104 ust. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 10) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa dla pracowników Służb Parków Narodowych, zwanych dalej "pracownikami":
1)
wzór legitymacji służbowej;
2)
wzory umundurowania wyjściowego i polowego na pory roku;
3)
kolor i wzór przedmiotów uzupełniających mundury;
4)
wzór orła umieszczanego na czapkach;
5)
wzory oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.
Wzór legitymacji służbowej dla pracowników określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Wzór umundurowania wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wzór umundurowania polowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Kolor i wzór przedmiotów uzupełniających mundury określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Wzór orła umieszczanego na czapkach określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Wzory oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Umundurowanie pracowników i oznaki służbowe, których wzory zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk (Dz. U. poz. 754), mogą być noszone przez osoby uprawnione do ich noszenia do czasu ich zużycia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ DLA PRACOWNIKÓW

wzór

Legitymacja służbowa dla pracowników o wymiarach 100 × 150 mm wykonana jest z papieru w kolorze białym, gwarantującego jej trwałość.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO

wzór

Mundur wyjściowy męski - kurtka mundurowa w kolorze oliwkowozielonym, spodnie w kolorze oliwkowozielonym, koszula z długimi rękawami w kolorze białym

wzór

Mundur wyjściowy damski - kurtka mundurowa w kolorze oliwkowozielonym, spódnica w kolorze oliwkowozielonym, koszula z długimi rękawami w kolorze białym

wzór

Kurtka zimowa męska w kolorze ciemnozielonym

wzór

Kurtka zimowa damska w kolorze ciemnozielonym

wzór

Kapelusz męski w kolorze ciemnozielonym

wzór

Kapelusz damski w kolorze ciemnozielonym

wzór

Czapka typu maciejówka w kolorze zielonym

wzór

Guzik do munduru wyjściowego

Na guzikach zewnętrznych umundurowania wyjściowego, wykonanych z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym, umieszcza się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR UMUNDUROWANIA POLOWEGO

wzór

Mundur polowy męski - spodnie w kolorze oliwkowozielonym, koszula z długimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym

wzór

Mundur polowy damski - spódnica w kolorze oliwkowozielonym, koszula z krótkimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym

wzór

Kurtka z odpinaną podpinką z polaru w kolorze ciemnozielonym

wzór

Bluza polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym

wzór

Spodnie polowe z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym

wzór

Kurtka polowa z podpinką z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym

wzór

Czapka polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym

wzór

Czapka zimowa w kolorze zielonym

ZAŁĄCZNIK Nr  4

KOLOR I WZÓR PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH MUNDURY

wzór

Półbuty męskie do munduru wyjściowego

wzór

Czółenka damskie do munduru wyjściowego

wzór

Trzewiki zimowe męskie do munduru wyjściowego

wzór

Kozaki zimowe damskie do munduru wyjściowego

wzór

Półbuty męskie do munduru polowego

wzór

Półbuty damskie do munduru polowego

wzór

Trzewiki z membraną w kolorze oliwkowym do munduru polowego

wzór

Pasek wąski skórzany do spodni lub spódnicy w kolorze brązowym

wzór

Skarpety w kolorze oliwkowym

wzór

Krawat w kolorze zielonym

wzór

Rękawice skórzane damskie lub męskie w kolorze brązowym

wzór

Szalik w kolorze ciemnooliwkowym

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ORŁA UMIESZCZANEGO NA CZAPKACH

wzór

Na czapkach umundurowania wyjściowego i polowego umieszcza się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na stylizowanym liściu dębu z dwoma żołędziami, wykonany z metalu, w kolorze srebrnym.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZORY OZNAK SŁUŻBOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK

Wzór oznaki służbowejStanowisko
wzórDyrektor parku narodowego
wzór1. Zastępca dyrektora parku narodowego

2. Główny księgowy

wzór1. Profesor

2. Główny specjalista do spraw ochrony przyrody

3. Główny specjalista do spraw udostępniania

4. Główny specjalista do spraw edukacji

wzór1. Docent

2. Nadleśniczy

3. Konserwator obrębu ochronnego

4. Kierownik działu do spraw ochrony przyrody

5. Kierownik działu do spraw udostępniania parku

6. Kierownik działu do spraw edukacji

7. Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego

8. Kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej

wzór1. Starszy specjalista do spraw ochrony przyrody

2. Starszy specjalista do spraw udostępniania parku

3. Starszy specjalista do spraw edukacji

4. Kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody

5. Kierownik zespołu do spraw udostępniania parku

6. Kierownik zespołu do spraw edukacji

7. Adiunkt

8. Kierownik ośrodka hodowli zwierząt

9. Kierownik szkółki leśnej

10. Kustosz

11. Komendant Straży Parku

wzór1. Zastępca komendanta Straży Parku

2. Dowódca grupy terenowej Straży Parku

3. Specjalista do spraw ochrony przyrody

4. Specjalista do spraw udostępniania parku

5. Specjalista do spraw edukacji

6. Asystent

wzór1. Leśniczy

2. Konserwator obwodu ochronnego

3. Starszy strażnik Straży Parku

4. Adiunkt parku

wzór1. Podleśniczy

2. Strażnik Straży Parku

3. Starszy strażnik

4. Referent techniczny

wzór1. Przewodnik turystyczny

2. Strażnik

wzór

Oznaki służbowe dla poszczególnych stanowisk wykonane z aksamitu w kolorze ciemnozielonym, wyhaftowane kolorem srebrnym, z wypustkami w kolorze ciemnobrązowym, umieszcza się na klapach marynarki umundurowania wyjściowego.

Wzór oznaki "Służba Parku Narodowego"

wzór

Oznakę haftowaną kolorem srebrnym wykonaną z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: "SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO" umieszcza się:

1) na lewym rękawie:

a) marynarki umundurowania wyjściowego, w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa,

b) kurtki zimowej damskiej lub męskiej do munduru wyjściowego oraz kurtki z odpinaną podpinką do munduru polowego,

2) nad lewą kieszenią koszul z długimi i krótkimi rękawami do munduru polowego

- z wyjątkiem umundurowania funkcjonariuszy Straży Parku.

Wzór oznaki "Straż Parku"

wzór

Oznakę haftowaną kolorem srebrnym wykonaną z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: "STRAŻ PARKU" umieszcza się:

1) na lewym rękawie:

a) marynarki umundurowania wyjściowego, w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa,

b) kurtki zimowej damskiej lub męskiej do munduru wyjściowego oraz kurtki z odpinaną podpinką do munduru polowego i kurtki polowej z podpinką, w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa,

c) bluzy polowej, w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa,

2) nad lewą kieszenią koszul z długimi i krótkimi rękawami do munduru polowego - umundurowania funkcjonariuszy Straży Parku.

Oznakę właściwego parku narodowego wykonaną z haftowanej tkaniny umieszcza się na lewym rękawie:

1) marynarki umundurowania wyjściowego, w odległości 2 cm poniżej oznak - "Służba Parku Narodowego" i "Straż Parku Narodowego";

2) kurtki zimowej damskiej lub męskiej do munduru wyjściowego oraz kurtki z odpinaną podpinką do munduru polowego i kurtki polowej z podpinką, w odległości 2 cm poniżej oznak - "Służba Parku Narodowego" i "Straż Parku Narodowego";

3) koszul z długimi i krótkimi rękawami do munduru polowego, w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa;

4) bluzy polowej, w odległości 2 cm poniżej oznak - "Służba Parku Narodowego" i "Straż Parku Narodowego".

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk (Dz. U. poz. 754), które utraciło moc z dniem 29 sierpnia 2017 r. na podstawie art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045 oraz z 2016 r. poz. 1583).