Wzór legitymacji służbowej i wzory umundurowania pracowników Służb Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.67.584

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 2 marca 2005 r.
w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk

Na podstawie art. 107 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa dla pracowników Służb Parków Krajobrazowych, zwanych dalej "pracownikami":
1)
wzór legitymacji służbowej;
2)
wzory umundurowania wyjściowego i polowego na pory roku;
3)
kolor i wzór przedmiotów uzupełniających mundury;
4)
wzór orła umieszczanego na czapce;
5)
wzory oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk;
6)
okresy użytkowania części umundurowania.
Wzór legitymacji służbowej dla pracowników określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Umundurowanie dla pracowników składa się z:
1)
umundurowania wyjściowego;
2)
umundurowania polowego;
3)
przedmiotów uzupełniających mundury.
2.
Częściami umundurowania wyjściowego są:
1)
marynarka w kolorze oliwkowozielonym;
2)
spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym;
3)
koszula z długimi rękawami w kolorze białym;
4)
koszula z długimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym;
5)
krawat w kolorze zielonym;
6)
kurtka zimowa damska lub męska w kolorze ciemnozielonym;
7)
kapelusz damski lub męski w kolorze ciemnozielonym;
8)
czapka w kolorze zielonym.
3.
Wzór umundurowania wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.
Częściami umundurowania polowego są:
1)
spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym;
2)
kamizelka albo bluza z polaru albo sweter w kolorze ciemnozielonym;
3)
kurtka nieprzemakalna w kolorze ciemnozielonym;
4)
koszula z długimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym;
5)
koszula z krótkimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym;
6)
krawat w kolorze zielonym;
7)
czapka letnia w kolorze ciemnozielonym;
8)
czapka zimowa w kolorze zielonym.
5.
Wzór umundurowania polowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
6.
Przedmiotami uzupełniającymi mundury są:
1)
półbuty damskie lub męskie w kolorze brązowym do umundurowania wyjściowego;
2)
buty terenowe letnie w kolorze brązowym lub czarnym;
3)
buty terenowe zimowe w kolorze brązowym lub czarnym;
4)
rękawice skórzane w kolorze brązowym;
5)
szalik w kolorze zielonym;
6)
skarpety letnie w kolorze zielonym;
7)
skarpety zimowe w kolorze zielonym;
8)
rajstopy letnie w kolorze cielistym;
9)
rajstopy zimowe w kolorze cielistym.
7.
Na guzikach zewnętrznych umundurowania wyjściowego, wykonanych z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, umieszcza się wizerunek orła w koronie.
8.
Na lewym rękawie kurtki umundurowania, w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa, oraz nad lewą kieszenią koszuli, kamizelki, bluzy z polaru i swetra umieszcza się naszywkę z napisem: "SŁUŻBA PARKU KRAJOBRAZOWEGO", wykonaną z tkaniny w kolorze ciemnozielonym, wyhaftowaną bajorkiem w kolorze srebrnym, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
9.
Na lewym rękawie kurtki umundurowania wyjściowego i polowego, koszuli, kamizelki, bluzy z polaru i swetra, w odległości 2 cm poniżej naszywki, o której mowa w ust. 8, umieszcza się znak właściwego zespołu parków krajobrazowych lub parku krajobrazowego wykonany z haftowanej tkaniny.
1.
Na czapkach umundurowania wyjściowego i polowego umieszcza się stylizowany wizerunek orła w koronie, wykonany z metalu, w kolorze srebrnym.
2.
Wzór orła umieszczanego na czapce oraz jego rozmieszczenie na czapce określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
1.
Oznaki służbowe dla poszczególnych stanowisk wykonane z aksamitu w kolorze ciemnozielonym, wyhaftowane bajorkiem w kolorze srebrnym, z wypustką w kolorze kości słoniowej, umieszcza się na klapach marynarki umundurowania wyjściowego.
2.
Wzory oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Okresy użytkowania części umundurowania określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk (Dz. U. Nr 119, poz. 1274).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ*

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO

wzór

Umundurowanie wyjściowe damskie

wzór

Umundurowanie wyjściowe męskie

wzór

Kurtka zimowa damska

wzór

Kurtka zimowa męska

wzór

Kapelusz damski do umundurowania wyjściowego

wzór

Kapelusz męski do umundurowania wyjściowego

wzór

Czapka do umundurowania wyjściowego

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR UMUNDUROWANIA POLOWEGO

wzór

Umundurowanie polowe damskie

wzór

Umundurowanie polowe męskie

wzór

Kamizelka do umundurowania polowego

wzór

Kurtka do umundurowania polowego

wzór

Czapka letnia do umundurowania polowego

wzór

Czapka zimowa do umundurowania polowego

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR NASZYWKI Z NAPISEM: "SŁUŻBA PARKU KRAJOBRAZOWEGO"

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ORŁA UMIESZCZANEGO NA CZAPCE ORAZ JEGO ROZMIESZCZENIE NA CZAPCE

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZORY OZNAK SŁUŻBOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK

Wzór oznaki służbowejStanowisko
12
grafika * DYREKTOR ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
grafika * ZASTĘPCA DYREKTORA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

* GŁÓWNY KSIĘGOWY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

grafika * DYREKTOR PARKU KRAJOBRAZOWEGO
grafika * ZASTĘPCA DYREKTORA PARKU KRAJOBRAZOWEGO

* GŁÓWNY KSIĘGOWY PARKU KRAJOBRAZOWEGO

grafika * GŁÓWNY SPECJALISTA
grafika * KUSTOSZ

* KIEROWNIK OŚRODKA EDUKACYJNO-MUZEALNEGO

* KIEROWNIK ZESPOŁU

* STARSZY SPECJALISTA

grafika * SPECJALISTA

* STARSZY STRAŻNIK

grafika * STRAŻNIK
Wymiary oznaki służbowej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

OKRESY UŻYTKOWANIA CZĘŚCI UMUNDUROWANIA

Lp.Części umundurowaniaOkresy użytkowania
1umundurowanie wyjściowe
amarynarka w kolorze oliwkowozielonym36 miesięcy
bspodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym36 miesięcy
ckoszula z długimi rękawami w kolorze białym18 miesięcy
dkoszula z długimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym18 miesięcy
ekrawat w kolorze zielonym36 miesięcy
fkurtka zimowa damska lub męska w kolorze ciemnozielonym36 miesięcy
gkapelusz damski lub męski w kolorze ciemnozielonym36 miesięcy
hczapka w kolorze zielonym36 miesięcy
2umundurowanie polowe
aspodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym (2 sztuki)18 miesięcy
bkamizelka albo bluza z polaru albo sweter w kolorze ciemnozielonym36 miesięcy
ckurtka nieprzemakalna w kolorze ciemnozielonym36 miesięcy
dkoszula z długimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym12 miesięcy
ekoszula z krótkimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym12 miesięcy
fkrawat w kolorze zielonym36 miesięcy
gczapka letnia w kolorze ciemnozielonym36 miesięcy
hczapka zimowa w kolorze zielonym36 miesięcy
3przedmioty uzupełniające mundury
apółbuty damskie lub męskie w kolorze brązowym do umundurowania wyjściowego24 miesiące
bbuty terenowe letnie w kolorze brązowym lub czarnym24 miesiące
cbuty terenowe zimowe w kolorze brązowym lub czarnym24 miesiące
drękawice skórzane w kolorze brązowym36 miesięcy
eszalik w kolorze zielonym36 miesięcy
fskarpety letnie w kolorze zielonym (3 pary)12 miesięcy
gskarpety zimowe w kolorze zielonym (3 pary)12 miesięcy
hrajstopy letnie w kolorze cielistym (3 pary)12 miesięcy
irajstopy zimowe w kolorze cielistym (3 pary)12 miesięcy
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).