§ 4. - Wzór informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.50.274

Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 1995 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.