§ 3. - Wzór informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.50.274

Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 1995 r.
§  3.
Graficzną formę reklamy wyrobów tytoniowych, prowadzonej w dniu wejścia w życie rozporządzenia, dostosować należy do wymogów przewidzianych tym rozporządzeniem w terminie dwóch miesięcy od dnia jego ogłoszenia.