§ 2. - Wzór informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.50.274

Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 1995 r.
§  2.
Informację, o której mowa w § 1, należy umieścić tak, aby:
1)
zajmowała nie mniej niż 10% powierzchni reklamy,
2)
nie była zasłonięta przez inny napis lub rysunek,
3)
tło, na którym została zamieszczona, kontrastowało z napisem.