§ 1. - Wzór informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.50.274

Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 1995 r.
§  1.
Ustala się następujący wzór informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych:

"Minister Zdrowia ostrzega:

palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną chorób nowotworowych i zawału serca".