§ 1. - Wzór informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1733

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 września 2021 r.
§  1. 
Określa się następujące wzory:
1)
wzór informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór informacji o sprzedaży broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór informacji o sprzedaży strzeleckiej broni palnej i istotnych części, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.