§ 2. - Wzór informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1577

Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r.
§  2. 
Do dnia 14 grudnia 2019 r. w informacji o dokonanej sprzedaży strzeleckiej broni palnej i istotnych części nie wpisuje się kategorii/podkategorii broni.