§ 8. - Wzór i sposób prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz... - Dz.U.2014.1513 - OpenLEX

§ 8. - Wzór i sposób prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1513

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2014 r.
§  8.
1.
Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do centralnych rejestrów gromadzi się jako akta rejestrowe.
2.
Akta rejestrowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim.