§ 4. - Wzór i sposób prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz... - Dz.U.2014.1513 - OpenLEX

§ 4. - Wzór i sposób prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1513

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2014 r.
§  4.
Wpisów do centralnych rejestrów dokonuje się na podstawie ostatecznych decyzji o:
1)
nadaniu uprawnień budowlanych;
2)
ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.