Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.800

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2019 r.
§  1.  Określa się wzór formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.