Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.22.191

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 3 marca 1922 r.
w sprawie wznoszenia i naprawy budowli drewnianych w dzielnicach miast przeznaczonych pod budowle murowane na terenie b. zaboru rosyjskiego.

Na mocy art. 1 p, 8 ustawy z dn. 29 kwietnia r. 1919 w przedmiocie organizacji i zakresie, działania Ministerstwa Robót Publicznych (Dz. P. P. P. № 39, poz. 283) zarządzam co następuje:
§  1. Uchyla się moc obowiązującą p. 3, 4, 8 i 11 przepisów ogólnych policji budowniczej dla miast w Królestwie Polskiem z dn. 26 września r. 1820 (Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego, część I, tom II, wyd. r. 1866) i punktów 3, 4, 8 i 11 rozporządzenia, rozwijającego przepisy policji budowniczej z dn. 16 października 1820 r. (uzupełnienie części I, tomu II Zbioru przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego, wyd. r. 1867).
§  2. Na całym terenie b. zaboru rosyjskiego zezwala się aż do odwołania w dzielnicach miejskich, przeznaczonych pod budowle murowane po uzyskaniu pozwolenia właściwego urzędu:
1) dokonywać wszelkich napraw i przeróbek budynków drewnianych.
2) 1 (uchylony).
§  3. 2 (uchylony).
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 2 uchylony przez § 14 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1923 r. o ulgach budowlanych w miastach (Dz.U.23.49.346) z dniem 11 maja 1923 r.
2 § 3 uchylony przez § 14 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1923 r. o ulgach budowlanych w miastach (Dz.U.23.49.346) z dniem 11 maja 1923 r.