Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.96.740

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: OPIEKI SPOŁECZNEJ, SKARBU I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 października 1933 r.
w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Na podstawie art. 6 i 77 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 238) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkiem (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 669) oraz art. 126 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), zarządza się co następuje:
Władzami powołanemi do przyjmowania roszczeń do zaopatrzenia inwalidów i wniosków o uznanie osób za zaginione bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych tudzież do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w tych sprawach - są następujące powiatowe władze administracji ogólnej, które sprawy te załatwiają przy pomocy referatów spraw inwalidzkich:

1. Starosta grodzki południowo-warszawski - dla osób zamieszkałych w m. st. Warszawie;

2. Starosta powiatowy warszawski - dla osób zamieszkałych w powiatach: warszawskim, grójeckim, błońskim, rawsko-mazowieckim, skierniewickim, łowickim, sochaczewskim, płońskim, ciechanowskim, mławskim, przasnyskim, makowskim, pułtuskim, radzymińskim, mińsko-mazowieckim;

3. Starosta powiatowy płocki - dla osób zamieszkałych w powiatach: płockim, gostynińskim, kutnowskim, włocławskim, nieszawskim, lipnowskim, rypińskim, sierpeckim;

4. Starosta powiatowy łódzki - dla osób zamieszkałych w m. Łodzi oraz powiatach: łódzkim, brzezińskim, piotrkowskim, radomszczańskim, łaskim, sieradzkim, łęczyckim;

5. Starosta powiatowy kaliski - dla osób zamieszkałych w powiatach: kaliskim, wieluńskim, konińskim, kolskim, i tureckim;

6. Starosta powiatowy kielecki - dla osób zamieszkałych w powiatach: kieleckim, opatowskim, sandomierskim, stopnickim, pińczowskim, jędrzejowskim, włoszczowskim, koneckim, opoczyńskim, radomskim, kozienickim, iłżeckim oraz w m. Radomiu;

7. Starosta powiatowy będziński - dla osób zamieszkałych w powiatach: będzińskim, zawierciańskim, częstochowskim, olkuskim, miechowskim oraz w m. Częstochowie i Sosnowcu;

8. Starosta powiatowy lubelski - dla osób zamieszkałych w m. Lublinie oraz w powiatach: lubelskim, chełmskim, hrubieszowskim, tomaszowskim, biłgorajskim, zamojskim, krasnystawskim, janowskim, puławskim, lubartowskim, włodawskim;

9. Starosta powiatowy siedlecki - dla osób zamieszkałych w powiatach: siedleckim, bialskim, radzyńskim, łukowskim, garwolińskim, węgrowskim, sokołowskim;

10. Starosta powiatowy białostocki-dla osób zamieszkałych w m. Białymstoku oraz w powiatach: białostockim, wołkowyskim, bielskim, wysoko-mazowieckim, ostrowskim, ostrołęckim, łomżyńskim, szczuczyńskim, augustowskim, suwalskim, sokólskim i grodzieńskim;

11. Starosta powiatowy nowogródzki - dla osób zamieszkałych w powiatach: nowogródzkim, stołpeckim, nieświeskim, baranowickim, słonimskim, szczuczyńskim, lidzkim i wołożyńskim;

12. Starosta powiatowy brzeski - dla osób zamieszkałych w powiatach: brzeskim, kobryńskim, prużańskim, koszyrskim;

13. Starosta powiatowy piński - dla osób zamieszkałych w powiatach: pińskim, drohickim, kosowskim, łuninieckim, stolińskim;

14. Starosta powiatowy łucki - dla osób zamieszkałych w powiatach: łuckim, horochowskim, włodzimierskim, lubomelskim, kowelskim;

15. Starosta powiatowy rówieński - dla osób zamieszkałych w powiatach: rówieńskim, zdołbunowskim, krzemienieckim, dubieńskim, kostopolskim, sarneńskim;

16. Starosta powiatowy wileński - dla osób zamieszkałych w m. Wilnie oraz w powiatach: wileńsko-trockim, święciańskim, brasławskim, dziśnieńskim, postawskim, wilejskim, mołodeckim i oszmiańskim;

17. Starosta powiatowy krakowski - dla osób zamieszkałych w m. Krakowie oraz w powiatach: krakowskim, bocheńskim, myślenickim;

18. Starosta powiatowy tarnowski - dla osób zamieszkałych w powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim, mieleckim, ropczyckim, jasielskim;

19. Starosta powiatowy nowo-sądecki - dla osób zamieszkałych w powiatach: nowo-sądeckim, nowotarskim, limanowskim, gorlickim;

20. Starosta powiatowy wadowicki - dla osób zamieszkałych w powiatach: wadowickim, żywieckim, bialskim, chrzanowskim;

21. Starosta powiatowy lwowski-dla osób zamieszkałych w m. Lwowie oraz w powiatach: lwowskim, rudeckim, drohobyckim, turczańskim, samborskim, gródeckim, jaworowskim, rawskim, sokalskim, żółkiewskim, bobreckim;

22. Starosta powiatowy przemyski - dla osób zamieszkałych w powiatach: przemyskim, dobromilskim, leskim, sanockim, brzozowskim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim, mościskim;

23. Starosta powiatowy rzeszowski - dla osób zamieszkałych w powiatach: rzeszowskim, krośnieńskim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim, niżańskim, łańcuckim;

24. Starosta powiatowy stanisławowski - dla osób zamieszkałych w powiatach: stanisławowskim, tłumackim, horodeńskim, śniatyńskim, kosowskim, nadwórniańskim, kołomyjskim;

25. Starosta powiatowy stryjski - dla osób zamieszkałych w powiatach: stryjskim, żydaczowskim, rohatyńskim, kałuskim, dolińskim;

26. Starosta powiatowy tarnopolski - dla osób zamieszkałych w powiatach: tarnopolskim, zbaraskim, skałackim, kopyczynieckim, borszczowskim, zaleszczyckim, czortkowskim, buczackim, trembowelskim, podhajeckim, brzeżańskim;

27. Starosta powiatowy złoczowski - dla osób zamieszkałych w powiatach: złoczowskim, zborowskim, przemyślańskim, kamioneckim, radziechowskim, brodzkim;

28.
Starosta powiatowy poznański - dla osób zamieszkałych w m. Poznaniu i Gnieźnie oraz w powiatach: poznańskim, gnieźnieńskim, wrzesińskim, średzkim, śremskim, gostyńskim, rawickim, leszczyńskim, kościańskim, wolsztyńskim, nowo-tomyskim, szamotulskim, międzychodzkim, czarnkowskim, obornickim;

29. Starosta powiatowy bydgoski - dla osób zamieszkałych w m. Bydgoszczy i Inowrocławiu oraz w powiatach: bydgoskim, inowrocławskim, mogileńskim, żnińskim, szubińskim, wągrowieckim, chodzieskim, wyrzyskim;

30. Starosta powiatowy ostrowski - dla osób zamieszkałych w powiatach: ostrowskim, kępińskim, krotoszyńskim, jarocińskim;

31. Starosta powiatowy toruński - dla osób zamieszkałych w m. Toruniu oraz w powiatach: toruńskim, chełmińskim, wąbrzeskim;

32. Starosta powiatowy grudziądzki - dla osób zamieszkałych w m. Grudziądzu oraz w powiatach: grudziądzkim, świeckim, lubawskim, działdowskim, brodnickim;

33. Starosta powiatowy starogardzki - dla osób zamieszkałych w powiatach: starogardzkim, tczewskim, tucholskim, sępoleńskim, chojnickim;

34. Komisarz Rządu w Gdyni - dla osób zamieszkałych w m. Gdyni oraz w powiatach: morskim, kartuskim, kościerskim;

35. Starosta powiatowy katowicki - dla osób zamieszkałych w m. Katowicach oraz w powiatach: katowickim, pszczyńskim, rybnickim;

36. Starosta powiatowy bielski - dla osób zamieszkałych w m. Bielsku oraz w powiatach: bielskim i cieszyńskim;

37. Starosta powiatowy świętochłowicki - dla osób zamieszkałych w m. Królewskiej Hucie oraz w powiatach: świętochłowickim, tarnogórskim, lublinieckim.

Władziami powołanemi do orzekania o związku przyczynowym uszkodzenia zdrowia lub okaleczenia ze służbą wojskową, o stopniu utraty zdolności zarobkowej, spowodowanej tem uszkodzeniem lub okaleczeniem, oraz o prawie do dodatku na pielęgnację i o wysokości tego dodatku, jako też o zaginięciu bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych są inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie w pierwszej, inwalidzkie komisje odwoławcze w drugiej i ostatniej instancji.
Inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie urzędują przy powiatowych władzach administracji ogólnej, wyszczególnionych w § 1 niniejszego rozporządzenia i są miejscowo właściwe dla osób zamieszkałych w odpowiednich okręgach podanych w tymże paragrafie, inwalidzkie komisje odwoławcze urzędują przy wszystkich wojewódzkich władzach administracji ogólnej.
Przepisy o składzie, organizacji i trybie postępowania inwalidzkich komisyj rewizyjno-lekarskich i inwalidzkich komisyj odwoławczych normuje osobne rozporządzenie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 2 tygodnie po jego ogłoszeniu.