§ 3. - Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalanie warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.21.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 1939 r.
§  3.
Inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie urzędują przy powiatowych władzach administracji ogólnej, wyszczególnionych w § 1, i są miejscowo właściwe dla osób, zamieszkałych w odpowiednich okręgach podanych w tymże paragrafie, a inwalidzkie komisje odwoławcze urzędują przy wszystkich wojewódzkich władzach administracji ogólnej.