§ 6. - Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.3.21

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1952 r.
§  6.
Przedstawiciela Związku Bojowników o Niepodległość i Demokrację i jego zastępcę powołuje właściwe prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) spośród kandydatów przedstawionych przez miejscowy zarząd okręgowy Związku Bojowników o Niepodległość i Demokrację.