§ 5. - Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.3.21

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1952 r.
§  5.
1.
W skład inwalidzkiej komisji odwoławczej wchodzą: jako przewodniczący pracownik wydziału pracy i pomocy społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) należycie obeznany ze sprawami inwalidzkimi, wyznaczony przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi), oraz jako członkowie:
1)
lekarz wyznaczony do spraw inwalidzkich przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi),
2)
lekarz czynnej służby wojskowej wyznaczony przez władze wojskowe,
3) 2
przedstawiciel Związku Bojowników o Niepodległość i Demokrację.
2.
Lekarz wyznaczony do spraw inwalidzkich przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) jest z urzędu referentem komisji.
2 § 5 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 1952 r. (Dz.U.52.16.98) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1952 r.