§ 4. - Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.3.21

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1952 r.
§  4.
1.
W skład inwalidzkiej komisji rewizyjno-lekarskiej wchodzą: jako przewodniczący pracownik wydziału pracy i pomocy społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) należycie obeznany ze sprawami inwalidzkimi, wyznaczony przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) oraz jako członkowie:
1)
dwaj lekarze, z których jeden jest lekarzem wydziału pracy i pomocy społecznej, a drugi lekarzem czynnej służby wojskowej wyznaczonym przez władze wojskowe.
2) 1
(skreślony).
2.
Lekarz wydziału jest z urzędu referentem komisji.
1 § 4 ust. 1 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 marca 1952 r. (Dz.U.52.16.98) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1952 r.