§ 2. - Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.3.21

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1952 r.
§  2.
Władzami, powołanymi do orzekania o związku przyczynowym uszkodzenia zdrowia ze służbą wojskową, o stopniu utraty zdolności zarobkowej spowodowanej tym uszkodzeniem oraz o prawie do dodatku na pielęgnację i o wysokości tego dodatku, jako też o zaginięciu bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych, są inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie w pierwszej instancji, a inwalidzkie komisje odwoławcze w drugiej i ostatniej instancji.