Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1492

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.