§ 2. - Wyznaczenie organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w... - Dz.U.2022.814 - OpenLEX

§ 2. - Wyznaczenie organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.814

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.