§ 2. - Wyznaczenie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w... - Dz.U.2022.1507 - OpenLEX

§ 2. - Wyznaczenie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1507

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.