Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.831

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2020 r.
§  3.  Prezes rady właściwej izby notarialnej pełni funkcję koordynatora delegowanego wobec nadzorowanych przez tę radę notariuszy.